Home

Welkom op de website van Schaakclub Het Kasteel

De vrijdagavond is de vaste speelavond en onze wedstrijden spelen we in het
Jeu de Boulesvereniging, Nordhornerstraat 25, 7742 VZ te Coevorden.
De jeugd speelt vanaf 18.30 uur tot ongeveer 19.30 uur. De senioren beginnen om 20.00 uur.


Bestuurssamenstelling Het Kasteel per 3 september 2022

Voorzitter Wesley Tabak 06-83200270 waah.tabak-at-gmail.com
Secretaris Richard Stegeman 038-4212297  rstegeman76@gmail.com
Penningmeester Jan Snoeijer 06-51075872 ajsnoeijer-at-home.nl
Wedstrijdleider Bernard de Boer
Jeugdleider Lars Dokter 06-44099895 larsdokter-at-hotmail.com
Algemeen Bestuurslid Vincent Akkerman 06-13234869 vincentakkerman-at-hotmail.com


Contact

Algemeen emailadres: schaakclubhetkasteel-at-gmail.com

Ereleden
Erik Mijnheer
Arnold Hoogeveen