Home

Welkom op de website van Schaakclub Het Kasteel

De vrijdagavond is de vaste speelavond en onze wedstrijden spelen we in het
Hervormd Ontmoetingscentrum, Kromme Elleboog 10, 7741 JA te Coevorden.
De jeugd speelt vanaf 18.30 uur tot ongeveer 19.30 uur. De senioren beginnen om 20.00 uur.


Bestuurssamenstelling Het Kasteel per 30 augustus 2021

Voorzitter Wesley Tabak 06-83200270 waah.tabak@gmail.com
Secretaris Willem Schepers 06-53189847 w.schepers.64@gmail.com 
Penningmeester Jan Snoeijer 06-51075872 ajsnoeijer@home.nl
Wedstrijdleider Quinten Nijland 06-31349157 quintennijland@outlook.com
Jeugdleider Lars Dokter 06-44099895 larsdokter@hotmail.com
Algemeen Bestuurslid Vincent Akkerman 06-13234869 vincentakkerman@hotmail.com


Contact

Algemeen emailadres: schaakclubhetkasteel@gmail.com

Ereleden
Erik Mijnheer
Arnold Hoogeveen